آغاز سواد رسانه ای در ایران

قدمت سواد رسانه ای در جهان بیش از سه دهه می رسد اما زمان اندکی از ورود آن به ایران می گذرد. به همین دلیل است در کشور ما مبحث فوق العاده جوانی محسوب می شود و به تازگی نیز کتابی در این زمینه برای آموزش در پایه دهم تدوین شده است. پیش از این کتاب درسی نیز مطالعه در زمینه سواد رسانه ای در کشور ما به نگارش چند مقالات و انجام مصاحبه با استادان رشته علوم ارتباطات و ترجمه تعداد محدودی کتاب و انجام تحقیقات محدود شده بود.

ولی باید در نظر داشت که امروز با وجود استفاده بیش از حد از تلفن های همراه آسیب های ناشی از حضور در این فضا بیشتر به چشم می آید لذا بیش از پیش ضرورت دارد تا به آموزش سواد رسانه ای برای اقشار مختلف جامعه بپردازیم.

 

موضوعات: آنچه درباره سواد رسانه ای باید بدانیم, تاریخچه سواد رسانه ای در ایران  لینک ثابت