راهکار کاهش آسیب های فضای مجازی

امروز فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم از حیث وجودی و هم از جهت بهره برداری از آن و همچنین تاثیرات مثبت و منفی در جامعه بعنوان یک واقعیت مطرح بوده و باید پذیرفت و با آن مواجه شد و در جهت برنامه ریزی دقیق برای بهره برداری مفید از این فضا و کاهش آسیب‌های آن اقدام کرد.برای کاهش آسیب های این فضا راهکارهایی در اینجا ارائه می گردد که با بکارگیری آنها می توان از میزان آسیب های آن کم کرد.

1-گسترش روابط

اولین توصیه گسترش روابط اجتماعی و تقویت این روابط با شیوه های مختلف (برگزاری جلسات، حل مسائل بدون وجود موبایل، خاموشی موبایل در مهمانی ها و صحبت رو در رو و حضوری و…) است.

رسانه 

موضوعات: راهکار کاهش آسیب های فضای مجازی  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...