خانواده و سواد رسانه ای
 برای اینکه بدانید در موضوع رسانه «باسواد» هستید یا نه، ببینید در مقابل هر محصول رسانه ای

می توانید به این سوالات پاسخ دهید یا خیر؟

این محصول را چه کسی،

                            برای چه کسی،

                                        به چه دلیل،

                                                از چه طریقی و

                                                          در کدام فرهنگ تولید کرده است.

 

 

موضوعات: سواد رسانه ای چرا و چگونه؟  لینک ثابت
[پنجشنبه 1397-02-27] [ 04:13:00 ب.ظ ]
سواد رسانه ای اصرار دارد که بتواند مخاطبان منفعل را به مخاطبان فعال تبدیل کند و مخاطبان فعال را تبدیل به مخاطبان هوشمند کند تا جایی که حتی مصرف کنندگان، تولیدکنندگان خلاق شوند.

آیا شما دوست دارید از مخاطب منفعل بودن خارج شوید و سطح خود را ارتقا دهید؟ 

برای ارتقا سطح خود باید سواد رسانه ای را بیاموزیم.

 

رسانه

موضوعات: سواد رسانه ای چرا و چگونه؟  لینک ثابت
 [ 03:48:00 ب.ظ ]
مخاطبان در برابر رسانه ها را می توان به دو دسته فعال و منفعل تقسیم کرد.

مخاطب منفعل مخاطبی است که از خود اختیاری در مقابل پیامهای رسانه ای ندارد و آغوش خود را به روی هر پیام و رسانه ای گشوده است و همه پیام در ناخودآگاهش شکل می گیرد.

اما مخاطب فعال در مقابل پیامهای رسانه ای از خود واکنش نشان می دهد و خودآگاهش را در شکل گیری پیام مشارکت می دهد.

شما جزء کدام دسته می باشید؟

رسانه

موضوعات: رسانه و خانواده, سواد رسانه ای چرا و چگونه؟  لینک ثابت
 [ 03:31:00 ب.ظ ]
 
20 روش آسان حفظ قرآن